Havajská masáž LOMI LOMI


Masáž je jednou z nejstarších forem léčby, LOMI LOMI je jednou z nejdůkladnějších forem masáží. Co je její zvláštnost? Jak se liší od ostatních masáží? Jak funguje? LOMI LOMI jednoduše znamená masáž.

Havajská masáž patří svými relaxačními a terapeutickými účinky mezi nejoblíbenější způsoby odpočinku. Vychází z velice jemných a plynulých technik pocházejících z havajských ostrovů. Využívá nejen prstů a dlaní maséra, ale i předloktí a loktů.

LOMI LOMI je unikátní léčebná masáž pocházející od starověkých Polynésanů, mistrů léčitelů na Hawaii. Abyste rozuměli hloubce LOMI LOMI masáže, nejprve musíte pochopit havajskou filozofii zvanou Huna a způsob, jak se filozofie Huna dívá na tělo a léčení.

Základním předpokladem filozofie Huna je, že se všechno snaží o harmonii a všechno hledá lásku. Jak se to týká masáží? Snad nejlépe to pochopíte z jednoho alternativního názvu pro LOMI LOMI a to masáž „Milujících rukou“. Důvodem jsou ruce, které jemně, ale silně masírují svaly nepřetržitými, plynulými tahy, umožňující příjemci relaxovat, povolit se a jednoduše být.

Zatímco technika je důležitou částí masírování a léčení, nejvíce práce je uděláno láskou, použitím masérových milujících rukou a srdcem. Havajané se na věci dívají z pohledu toku energie. Následují myšlenku, že i víra může blokovat tok energie, tak jako ji může blokovat např. svalová tenze (napětí ve svalech). LOMI LOMI napomáhá uvolnit zablokování a dává energii nový směr. Proto není LOMI LOMI pouze o fyzické stránce.

Ulehčuje také léčbu na mentální, emocionální a spirituální rovině. Havajané sledují všechny aspekty těla jako celku a věří, že fyzická, mentální, emocionální a spirituální úrovně jsou části jednoho celku – když je léčba efektivní na jedné rovině, jsou ovlivněny všechny ostatní úrovně.

Co se děje během havajské masáže? Jak je prováděná?

LOMI LOMI obyčejně začíná tichem a klidem mezi masérem a klientem, často s masérovýma rukama položenýma na klientových zádech. Masér tiše pronese požehnání nebo motlitbu za jakékoliv léčení, které je během masáže potřebné. Také klient může být požádán o vyjádření, jakou léčbu by chtěl přijmout. Masér pak pracuje s klientem velmi intuitivně. V tomto ohledu neexistuje žádný předepsaný formát nebo postup masáže a žádné dvě masáže nejsou nikdy identické.

Masáž je prováděna v plynulých, rytmických pohybech použitím předloktí a ruky. Někteří lidé ji popisují, jakoby jemné vlny uvolňovaly jejich tělo. Dalším rysem je, že různé části těla mohou být masírovány najednou. Například: jednou rukou na rameni a druhá ruka může masírovat na protilehlé kyčli. Na klienta se nenahlíží, jako na někoho koho je třeba napravit, ale jako na bytost, které má být navrácena harmonie a rovnováha. Důležité je, pamatovat si, že masér neléčí, ale je tím, kdo napomáhá léčení.

Důležitý je také tanec hula pohybů, kombinovaný s dýcháním maséra, který je specifickým aspektem LOMI LOMI. Důvodem hula tance kolem stolu během masáže není jenom to, že to vypadá efektně! Pohyby jsou velice důležité pro asistenci toku energie u maséra, ale i masírovaného a napomáhají udržet energii na vysoké úrovni. Sdílení dechu, vůně Stvořitele nebo univerzální energie, jakékoliv jméno tomu dáte, je starý havajský zvyk, který Vám znovu výrazně pozvedne tok energie.